ที่ DK บุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด
เพราะทุกๆความสำเร็จล้วนเกิดจากการทำงานที่ทุ่มเทพลังกาย
และพลังใจของพนักงานในองค์กรทุกคน

นโยบาย "Happiness"

พนักงานทุกคนที่ DK มีแนวทางการทำงานในแบบ "Happiness" คือ การทำให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในกระบวนการของงานอีเว้นท์ "มีความสุข" เพราะเราเชื่อว่า "Happiness" คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

DK DNA

 1. มีจิตนการเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่สิ่งใหม่ๆ
 2. เรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 3. รู้จักการทำงานเป็นทีม สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 4. มีความรับผิดชอบและทุ่มเทให้กับการทำงาน
 5. ทำงานด้วยความสุขและพลังแห่ง Passion
We are a happy boutique event agency,
and we do things with PASSION.

JOB OPENINGS

Responsibilities:

-

Qualifications:

 • Proficient in 3D Studio / CorelDraw, Photoshop and Illustrator
 • Artistic and creativity skill
 • Self motivated and love to design
 • Hardworking and energetic
 • Able to work under pressure

This is a challenging job.  Attractive remuneration and incentive package will be offered to successful candidates. 

Interested, please send detailed resume with a recent photo, current and expected salary to:

Double Klick Event Company Limited

145/2 Soi Ladprao 94(Panjamit), Ladprao Road, 
Plabpla,Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel. 02-934-4683-4

Fax. 02-934-4685

Apply Online

Responsibilities:

-

Qualifications:

 • Male / Female, Thai nationality
 • Bachelor's Degree in any related fields 2-5 years working experiences in creative events or related fields.
 • To create event concept, theme, and activity To create project proposal
 • The Industrious highly skilled in communication.
 • Must be able to speak and write English.
 • Initiative, independent and able to work under pressure and tight deadlines.

This is a challenging job.  Attractive remuneration and incentive package will be offered to successful candidates. 

Interested, please send detailed resume with a recent photo, current and expected salary to:

Double Klick Event Company Limited

145/2 Soi Ladprao 94(Panjamit), Ladprao Road, 
Plabpla,Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel. 02-934-4683-4

Fax. 02-934-4685

Apply Online

Responsibilities:

 • Created Graphic Design material on Smartphone,Website and related communication channel
 • Communication channel
 • Provided all user to solved computer problem
 • Ad-hoc tasks that will be assign from supervisor

Qualifications:

 • Have experience 1 year , Art work Mass Media Design and Support Computer
 • Graphic Program , Adobe, Photoshop , Flash, Illustrator, Dreamweaver, Xara and HTML

This is a challenging job.  Attractive remuneration and incentive package will be offered to successful candidates. 

Interested, please send detailed resume with a recent photo, current and expected salary to:

Double Klick Event Company Limited

145/2 Soi Ladprao 94(Panjamit), Ladprao Road, 
Plabpla,Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel. 02-934-4683-4

Fax. 02-934-4685

Apply Online

Responsibilities:

-

Qualifications:

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง เช่น Auto Cad, Photoshop, Illustrator และ Microsoft office
 • มีประสบการณ์ในงานอีเว้นท์ ออร์กาไนเซอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจบริการ กระตือรือร้น และแก้ปัญหาได้ดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และ ทนความกดดันได้ดี
 • ชี้แจงแบบผลิตและประสานงานกับ Supplier สำหรับงานผลิตต่างๆ ได้ และคำนวณต้นทุนของงานโครงสร้างได้ 

This is a challenging job.  Attractive remuneration and incentive package will be offered to successful candidates. 

Interested, please send detailed resume with a recent photo, current and expected salary to:

Double Klick Event Company Limited

145/2 Soi Ladprao 94(Panjamit), Ladprao Road, 
Plabpla,Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel. 02-934-4683-4

Fax. 02-934-4685

Apply Online

Responsibilities:

-

Qualifications:

 • Thai Nationality  Male or Female
 • Age between 22-26 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Arts, Mass Communication, Theater, Performing Arts or related field
 • At least 1 year experience for producer and run show of Event Organizer business 
 • Proficiency in relate production program 
 • Have good command in spoken and written English
 • Hard working ,can work under pressure situation and extra time 

This is a challenging job.  Attractive remuneration and incentive package will be offered to successful candidates. 

Interested, please send detailed resume with a recent photo, current and expected salary to:

Double Klick Event Company Limited

145/2 Soi Ladprao 94(Panjamit), Ladprao Road, 
Plabpla,Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel. 02-934-4683-4

Fax. 02-934-4685

Apply Online

Responsibilities:

...

Qualifications:

 • Thai Nationality Only Male / Female,
 • Age between 22-30 years.
 • Bachelor's Degree Or higher in Marketing, Mass Communication, Arts, Advertising or related field
 • At least 1 year experience in Event Marketing business
 • Proven capability in analysis and concept thinking as well as interpersonal and strong public presentation skill
 • have good command in spoken and written English
 • Hard working, can work under pressure situation and extra time

This is a challenging job.  Attractive remuneration and incentive package will be offered to successful candidates. 

Interested, please send detailed resume with a recent photo, current and expected salary to:

Double Klick Event Company Limited

145/2 Soi Ladprao 94(Panjamit), Ladprao Road, 
Plabpla,Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel. 02-934-4683-4

Fax. 02-934-4685

Apply Online

Responsibilities:

 • จัดทำ งบดุล กำไรขาดทุน กระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบฯของบริษัทประจำไตรมาส และประจำปี
 • จัดทำ ภงด. 50 - 51 และแบบ สบช. 3  ประจำครึ่งปี ประจำปี และ ยื่นบัญชีภาครัฐประจำปี
 • จัดทำข้อมูลกำไรประจำเดือน  ประมาณการประจำไตรมาส และประจำปีสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการบริหารบริษัทโดยรวบรวมและจัดเตรียมกำไรขาดทุนแต่ละงาน แยกตามต้นทุน ยอดขายแบ่งแผนก แยกลูกค้า  และยอดซื้อแยกsuppliersแต่ละเดือนและยอดสะสมประจำปีของบริษัท
 • ตรวจสอบใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย การบันทึกบัญชีของบริษัทฯ                                  
 • กำไรประจำเดือน  ประมาณการประจำไตรมาส และประจำปีของบริษัท       
 • จัดทำข้อมูล% ต้นทุนแต่ละประเภท แยกแผนก   ยอดขายแยกแผนกแยกลูกค้า และค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนและยอดสะสมประจำปีของบริษัท                                                              
 • จัดทำข้อมูลงบฯ ประจำครึ่งปี และประจำปี
 • จัดทำข้อมูลในด้านต่างๆตามความต้องการของบริษัทฯ อันเป็นประโยชน์ในด้านข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ในแง่มุมต่าง ๆ

Qualifications:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี.
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ปิดบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

This is a challenging job.  Attractive remuneration and incentive package will be offered to successful candidates. 

Interested, please send detailed resume with a recent photo, current and expected salary to:

Double Klick Event Company Limited

145/2 Soi Ladprao 94(Panjamit), Ladprao Road, 
Plabpla,Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel. 02-934-4683-4 Fax. 02-934-4685
 

Apply Online