ที่ DK บุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด
เพราะทุกๆความสำเร็จล้วนเกิดจากการทำงานที่ทุ่มเทพลังกาย
และพลังใจของพนักงานในองค์กรทุกคน

นโยบาย "Happiness"

พนักงานทุกคนที่ DK มีแนวทางการทำงานในแบบ "Happiness" คือ การทำให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในกระบวนการของงานอีเว้นท์ "มีความสุข" เพราะเราเชื่อว่า "Happiness" คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

DK DNA

 1. มีจิตนการเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่สิ่งใหม่ๆ
 2. เรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 3. รู้จักการทำงานเป็นทีม สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 4. มีความรับผิดชอบและทุ่มเทให้กับการทำงาน
 5. ทำงานด้วยความสุขและพลังแห่ง Passion
We are a happy boutique event agency,
and we do things with PASSION.

JOB OPENINGS

Responsibilities:

นักออกแบบกราฟฟิค คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการสร้างผลงานการออกแบบเพื่อสนองความต้องการทางการตลาดของลูกค้า

Qualifications:

 • น้องๆจบใหม่เท่านั้น (ไม่จำกัดเพศ) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 2D
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และรักการออกแบบ แบบไร้ขีดจำกัด
 • สามารถใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบได้ เช่น Illustrator / Adobe Photoshop /  Motion Graphic หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านระบบ digital 
 • อุปนิสัย สนุกสนาน ไม่เรื่องมาก ไม่เครียด
 • ทำงานเร็ว
 • เงินเดือน 20,000.- บาท

.

Apply Online

Responsibilities:

นักออกแบบสร้างสรรค์งาน คือ ผู้ที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ คิดงานประเภทต่างๆ พร้อมพัฒนาแนวความคิดให้เกิดเป็นรูปธรรม เห็นเป็นภาพ จับต้องได้ มีความหลากหลาย และสามารถตอบโจทย์ของลูกค้า

Qualifications:

 • น้องๆจบใหม่ทางด้านงานออกแบบทุกสาขา (ไม่จำกัดเพศ)
 • มีจิตวิญญาณทางการคิด
 • โปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนองาน เช่น Power Point / Key note และสามารถใช้ Photoshop / Flash Animation / Illustrator  ได้
 • มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านระบบ digital 
 • เปิดรับทุกสิ่งรอบตัว ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ ได้ดี
 • เงินเดือน 20,000.- บาท

.

Apply Online