ที่ DK บุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด
เพราะทุกๆความสำเร็จล้วนเกิดจากการทำงานที่ทุ่มเทพลังกาย
และพลังใจของพนักงานในองค์กรทุกคน

นโยบาย "Happiness"

พนักงานทุกคนที่ DK มีแนวทางการทำงานในแบบ "Happiness" คือ การทำให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในกระบวนการของงานอีเว้นท์ "มีความสุข" เพราะเราเชื่อว่า "Happiness" คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

DK DNA

 1. มีจิตนการเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่สิ่งใหม่ๆ
 2. เรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
 3. รู้จักการทำงานเป็นทีม สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 4. มีความรับผิดชอบและทุ่มเทให้กับการทำงาน
 5. ทำงานด้วยความสุขและพลังแห่ง Passion
We are a happy boutique event agency,
and we do things with PASSION.

JOB OPENINGS

Responsibilities:

นักออกแบบกราฟฟิค คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการสร้างผลงานการออกแบบเพื่อสนองความต้องการทางการตลาดของลูกค้า

Qualifications:

 • มีความคิดสร้างสรรค์ และรักการออกแบบ แบบไร้ขีดจำกัด
 • สามารถใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบได้ เช่น Illustrator / Adobe Photoshop /  Motion Graphic หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านระบบ digital 

 • อุปนิสัย สนุกสนาน ไม่เรื่องมาก ไม่เครียด

 • ทำงานเร็ว

.

Apply Online

Responsibilities:

นักออกแบบสร้างสรรค์งาน คือ ผู้ที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ คิดงานประเภทต่างๆ พร้อมพัฒนาแนวความคิดให้เกิดเป็นรูปธรรม เห็นเป็นภาพ จับต้องได้ มีความหลากหลาย และสามารถตอบโจทย์ของลูกค้า

Qualifications:

 • มีประสบการณ์ในงานอีเว้นท์ อย่างน้อย 3 ปี
 • จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีจิตวิญญาณในการคิด
 • ชอบควมท้าทาย เป็นนักออกแบบ สร้างสรรค์งาน มีแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 • สามารถพัฒนาแนวความคิด ให้เกิดเป็นรูปธรรมเห็นภาพ จับต้องได้ มีความหลากหลาย และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้
 • สามารถใช้โปรแกรมในการนำเสนองานได้อย่างดี เช่น Power Point / Key note และสามารถใช้ Protoshop / Flash Animation / Ilustrator ได้
 • สามารถทำ Presentation และนำเสนองานภาษาอังกฤษได้ดี

.

Apply Online

Responsibilities:

 • ประสานงานภายในบริษัทฯ  ดูแลควบคุมความเรียบร้อยภายในบริษัทฯ ให้ทุกอย่างสามารถรองรับการทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด
 • บันทึก ตรวจสอบสต๊อกทรัพย์สิน และอุปกรณ์สำนักงาน
 • บริหารคิวการใช้รถ และการจัดส่งเอกสาร
 • บริหารจัดการการทำงานของแม่บ้าน
 • ทำสรุปบันทึกการมาทำงานของพนักงานประจำเดือนและประจำปี   (นำข้อมูลมาจาก  เครืองสแกนลายนิ้วมือ)
 • ทำเอกสารด้านจ่าย เช่น ทำใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อยื่นภาษี ภงด 3 , 53
 • บันทึกรายจ่าย สรุปรายจ่ายแยกประเภท รายเดือน รายปี
 • รับวางบิลและจ่ายเงิน Supplier /สรุปการใช้ Sup แต่ละประเภทเป็นรายปี
 • จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ไป Onsite ตามมอบหมาย

Qualifications:

 

 • ประสานงานภายในบริษัทฯ  ดูแลควบคุมความเรียบร้อยภายในบริษัทฯ ให้ทุกอย่างสามารถรองรับการทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด
 • บันทึก ตรวจสอบสต๊อกทรัพย์สิน และอุปกรณ์สำนักงาน
 • บริหารคิวการใช้รถ และการจัดส่งเอกสาร
 • บริหารจัดการการทำงานของแม่บ้าน
 • ทำสรุปบันทึกการมาทำงานของพนักงานประจำเดือนและประจำปี   (นำข้อมูลมาจาก  เครืองสแกนลายนิ้วมือ)
 • ทำเอกสารด้านจ่าย เช่น ทำใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อยื่นภาษี ภงด 3 , 53
 • บันทึกรายจ่าย สรุปรายจ่ายแยกประเภท รายเดือน รายปี
 • รับวางบิลและจ่ายเงิน Supplier /สรุปการใช้ Sup แต่ละประเภทเป็นรายปี
 • จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ไป Onsite ตามมอบหมาย

I

Apply Online

Responsibilities:

หน้าที่หลักคือการสื่อสาร ทั้งกับลูกค้าและทีมทำงาน ทำหน้าที่ในการประสานงาน ทำให้แต่ละฝ่ายเข้าใจตรงกัน ไม่ตกหล่น ใจความสำคัญ สามารถบรีฟงานได้ครบถ้วน  ตอบคำถามข้อสงสัยของทีมทำงานได้เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

Qualifications:

 • มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มี Service Mind
 • มีทักษะทางการบริหารจัดการ และบริการเวลาได้ดี Timeline
 • มีทักษะในการนำเสนอ presentation skill
 • มีประสบการณ์ในงานอีเว้นท์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

I

Apply Online

Responsibilities:

มีจิตวิญญาณเป็นนักจัดการ นักทำที่ทำให้สิ่งวางแผนไว้เป็นเกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ดีที่สุด

มีความสนใจในงานติดตามการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เพราะงานออกแบบจะเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปตามกระแสสังคมตลอดเวลา (ไม่ตก Trend)

Qualifications:

 • มีประสบการณ์ในการเป็นเป็น Producer ในงานอีเว้นท์ อย่างน้อย 5 ปี
 • เชียวชาญในการใช้   Program ที่เกี่ยวข้องต่าง  ๆ เช่น Photoshop , Illustrator และ Premire Pro
 • เข้าใจเป็นอย่างดีในโปรแกรม Meeting ต่าง ๆ  Zoom, MS Team
 • V-Mix  , OBS Live Studio
 • Live Facebook, Live Streaming
 • มีความรู้ ความเข้าใจใน Media,อุปกรณ์ ทีใช้ในงานอีเว้นท์
 • สามารถอ่านแบบ ตรวจแบบได้
 • ทำงานเป็ฯระบบ  มีการบริหารัดการที่ดี
 • สามารถทำงานเภายใต้ความกดดันได้ดี

I

Apply Online

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china